info@devaanadministratie.nl
0416 33 16 48
De Vaan Administratie > Bedrijf > Loonadministratie

Loonadministratie

Overzichtelijke loonstroken met daarop alleen de informatie die écht van belang is, dat is wat u als ondernemer nodig hebt. Veel loonstroken zijn echter moeilijk te lezen en bevatten veel onnodige informatie. Het kost veel tijd om de informatie die er toedoet te scheiden van de zaken die niet relevant zijn.

De loonstroken van de Vaan Administratie geven in één oogopslag de stand van zaken weer. Ze zijn duidelijk en gestructureerd opgesteld en worden naar wens per week, per maand of per 4 weken geleverd.

De loonstroken geven tevens inzicht in de opbouw en opname van vakantiedagen en de stand van het vakantiegeld. Elke cao kan hierin meegenomen worden. We maken daarnaast een duidelijk kostenoverzicht van een werknemer voor u als werkgever.

Onze loonservice houdt ook in dat wij de maandelijkse verzorging van de aangifte Loonheffingen richting de Belastingdienst voor onze rekening nemen. Bovendien maken wij aan het einde van elk jaar een uitgebreid loonoverzicht en jaaropgaven voor uw werknemers.