info@devaanadministratie.nl
0416 33 16 48

Loonaangifte

Loonaangifte, ook wel aangifte loonheffingen genoemd, moet door een werkgever elke maand of 4 weken worden gedaan. Deze periodieke aangifte bevat gegevens over de werkgever, gegevens over de werknemer en de totalen van de verschillende loonheffingen:

  • premie volksverzekeringswet
  • premie werknemersverzekering
  • inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Deze aangifte dient plaatst te vinden binnen een maand na afloop van het tijdvak waarover deze betrekking heeft. De Vaan Administratie kan uw volledige loonadministratie uit handen nemen, natuurlijk hoort de loonaangifte hier ook bij.

Wij kennen alle eisen die aan de aangifte en betaling worden gesteld en zorgen voor een correcte loonaangifte.