info@devaanadministratie.nl
0416 33 16 48
Bel mij terug
De Vaan Administratie > Diensten > Aangiftes > Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel

Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel is voor veel bedrijven wettelijk verplicht. Hiermee komt de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Ondernemers in bedrijfsklasse micro en klein kunnen alleen nog digitaal deponeren. Voor ondernemingen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt dat vanaf boekjaar 2017.

BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn de jaarrekening te deponeren. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet. Uw bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke financiële informatie u openbaar moet maken.

Is uw onderneming verplicht zijn jaarrekening te deponeren? Laat De Vaan Administratie dit dan voor u in orde maken. Wij zorgen ervoor dat uw stukken volledig zijn en tijdig ingediend worden.