info@devaanadministratie.nl
0416 33 16 48
Bel mij terug
De Vaan Administratie > Diensten > Rapportage > Algemene vergadering van aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhouders

Is uw bedrijf een naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) dan heeft u minimaal één keer per jaar te maken met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders van de vennootschap zijn verenigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ook wel AVA genoemd.

Tijdens deze vergadering(en) worden de volgende besluiten voorgelegd aan de aandeelhouders:

  • het vaststellen van de jaarrekening (balans en winst-en-verliesrekening met toelichting)
  • de bepaling van de winstbestemming
  • goedkeuring van statutenwijzigingen
  • benoemen en ontslaan van commissarissen en/of bestuursleden

De AVA moet uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. Dit betekent dat de boekhouding van uw vennootschap up-to-date moet zijn. De Vaan Administratie kan alle stukken die nodig zijn voor de Algemene vergadering van aandeelhouders tijdig, overzichtelijk en met toelichting voor u in orde maken. Daar waar nodig zullen we uitleg en / of advies geven. Laat ons de complete administratie van uw vennootschap verzorgen dan zorgen wij ervoor dat de benodigde rapportages ruim op tijd klaar zijn zodat u de aandeelhouders op correcte wijze kunt voorzien van de benodigde info.