info@devaanadministratie.nl
0416 33 16 48
De Vaan Administratie > Diensten > Rapportage > Jaaroverzichten

Jaaroverzichten

De jaarcijfers en de jaarrekening van uw bedrijf worden volledig door ons verzorgd.  De jaarrekening van uw onderneming bevat veel belangrijke informatie die gestructureerd en overzichtelijk op papier moet staan. Wij helpen graag met het opstellen van een overzichtelijk rapport dat uitgebreide toelichtingen bevat:

  • Balans met toelichting
  • Verlies & winst met toelichting
  • Staat van herkomst en bestedingen
  • Uitgebreid overzicht van alle gedane investeringen en bijbehorende afschrijvingen
  • Btw-positie aan het einde van het jaar
  • Overzicht privé rekening met toelichting

Banken ontvangen graag een dergelijke jaarrekening wanneer je een financiering aanvraagt. Voor het opstellen van het rapport word er gebruik gemaakt van professionele software. Tijdens de bespreking van de jaarstukken geven wij u een uitgebreide toelichting. Wij zorgen ervoor dat u een overzichtelijke, gestructureerde en professionele jaarrekening van ons ontvangt. Die u als  ondernemer een duidelijk inzicht geeft op uw financiële positie.